Akademia Przywództwa

 

 

 

 

 

 

 

 „Najlepszy lider to taki, o którym ludzie ledwo wiedzą, że jest liderem. Gdy jego dzieło jest ukończone, ludzie powiedzą: dokonaliśmy tego sami!”
– Lao Tzu

"Lider prowadzi ludzi tam, dokąd chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, dokąd niekoniecznie chcą iść, ale gdzie powinni być"
- Rosalynn Carter

„Akademia Przywództwa” to program rozwoju kompetencji liderskich skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.  Jest to program Rady Europy (Centre of Expertise for Local Government Reform) i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, adresowany do liderów lokalnych, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

Akademia jest propozycją nowego spojrzenia na dobre rządzenie na poziomie lokalnym w Polsce, w oparciu o doświadczenia wspólnoty krajów należących do Rady Europy.

W dzisiejszych, zmiennych czasach, aby przewodzić społecznościom lokalnym, nie wystarczy być sprawnym menadżerem. Skuteczne przywództwo w samorządzie wymaga odpowiednich umiejętności, które pomogą pociągnąć za sobą ludzi do działania dla wspólnego dobra.  Skuteczne przywództwo w samorządzie wymaga odpowiednich umiejętności, które pomogą pociągnąć za sobą ludzi do działania dla wspolnego dobra i rozwoju regionu.

 

Pomorska Edycja Akademii Przywództwa - 2017

 

POMORSKA EDYCJA  AKADEMII PRZYWÓDZTWA 

Rekrutacja : do 18 maja 2017 r.

ETAP 1: WYZWANIA DOBREGO RZĄDZENIA
31 maj 1-2 czerwca  2017 - Chmielno

ETAP 2: POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I INSTYTUCJONALNY
3-4-5 lipca 2017 r. – Kąty Rybackie

ETAP 3: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI I SPOŁECZNOŚCI
11-12-13 września  2017 r.  Chmielno

Zgłoś się jeszcze dziś !  

Więcej informacji

 

Opinie Absolwentów

Opinie uczestników